معاونت تعلیم و تربیت استان

با سلام

جلسه هماهنگی و جمع بندی مدیران محترم قرآنی به میزبانی ناحیه امام هادی «علیه السلام» جهت برگزاری دوره توانمندسازی مدرسین طرح صراط با حضور معاون محترم تعلیم و تربیت بسیجیان استان برگزار گردید.