معاونت تعلیم و تربیت استان

معاون محترم تعلیم و تربیت بسیجیان استان به همراه مدیران استانی تعلیم و تربیت و مسئول بسیج دانش آموزی از دوره یاوران ولایت بازدید به عمل آوردند.

غرفه های موجود در دوره:

1- غرفه صنایع دستی، رونق تولید و صنایع ایرانی

2- غرفه کیف و چرم

3- غرفه شهدای مدافع حرم «به همراه روایت گری شرکت کنندگان در دوره»

4- غرفه کمک های مردمی به سیل زدگان

5- غرفه عفاف و حجاب

6- غرفه فضای مجازی

7- غرفه کتاب و کتاب خوانی

8- غرفه فضای مجازی

9- غرفه حریم ریحانه

10- غرفه رادیو اردوگاه

11- غرفه گام دوم انقلاب و دفاع از ارزشها

12- غرفه دستاوردها و پیشرفت های چهل ساله انقلاب