پرسمان صالحین

سلام، چگونه می توان جوانی را توجیه نمود تا شمایل (تیپش و مخصوصاً موها) خود را اسلامی کند؟

با سلام خدمت شما پرسشگر محترم

برای عوض کردن ظاهر افراد به دنبال تطهير باطن آنها باشید. در اقدام اول ارتباط خود را با ایشان دوستانه و صمیمی کنید به گونه ای که به شما اعتماد کرده و نصایح شما را خیرخواهانه بدانند. دوم، با عمل و رفتار خود او را به دین علاقه مند کرده و به انجام عمل صالح ترغیب کنید. سوم، او را از جهت معنوی و فکری تأمین کنید و شبهات او را پاسخ دهید. چهارم، اعضای با اخلاق مسجد را با او مرتبط کنید. پنجم، او را به ورزش و تفریحات مشروع علاقه مند کنید. زمانی که به عنوان یک فرد مسجدی و صالحینی تثبیت شد، خودش متوجه نقص ظاهریش میشود و در صدد اصلاح برمی آید.

????موفق و موید باشید.