پایگاه نبی اکرم (ص) حوزه 113 شهید احسانی نژاد اقدام به برگزاری اردوی ورزشی برای حلقات صالحین نموده است.