پرسمان صالحین

سلام چه روش هایی برای بیمه کردن متربیان در مقابل تهاجمات فرهنگی و رسانه ای غرب وجود دارد؟

باسلام خدمت شما پرسشگر محترم
در سال های اخیر، مخصوصا بعد از جنگ تحمیلی، دشمن رویکرد جدیدی برای تهاجم به ایران اسلامی در پیش گرفت که به تعبیر مقام معظم رهبری، به تهاجم فرهنگی با جنگ نرم شهرت یافت. تهاجم فرهنگی نوعی جنگ برای تصرف افکار و سپس تصرف قلبها میباشد. اگر فکر و قلب ملتی تصرف شود، سرزمین و خاک آن تصرف شده است و آن ملت برای همیشه نوکر حلقه به گوش کشور مهاجم خواهد شد. در این نوع از تهاجم، دو هدف اصلی یعنی فکر و قلب مورد حمله قرار می گیرد. لذا برای پاسخ به آن باید در درمان فکری و قلبی را در نظر گرفت. درمان فکری، تقویت مبانی فکری و اعتقادی است که باید بر اساس سن و علاقه های مخاطب و متربی تنظیم شود. درمان قلبی نیز از یک سو باید به تقویت فضائل اخلاقی و ریشه کن کردن رذائل بپردازد و از سوی دیگر باید بر اساس حب و بغض های یک ملت طراحی شود. به عبارتی با ارایه سبک زندگی و مشاوره زندگی، می توان حب و بغض متربیان را هدایت و درمان نمود. راههای واکسینه نمودن متربی و مصون
داشتن او از خطر، شامل تقویت بنیان اعتقادی، تقویت فضائل اخلاقی و برطرف نمودن مشکلات زندگی با روش مشاوره فکری و ارایه آموزش های متناسب با آن، می باشد.