روز دوم کارگاه توانمندسازی مدرسین قرآنی طرح صراط در محل مهمانسرای استان البرز برگزار گردید.