تعلیم و تربیت ناحیه امام سجاد«علیه السلام»

برگزاری نشست بصیرتی، اخلاقی شبکه تربیتی صالحین ناحیه مقاومت امام سجاد«علیه السلام» در محل امام زاده محمد با سخنرانی حاج آقای تقی خانی و  جناب آقای دکتر باقری برگزار گردید.