بسیج جامعه زنان استان

دوره توانمندسازی مدیران قرآنی طرح صراط ویژه خواهران در مهمانسرای استان البرز به حضور اساتید کشوری و مسئول محترم دارالقرآن سازمان بسیج مستضعفین در حال برگزاری می باشد.