دارالقرآن

دوره توانمندسازی مربیان قرآنی طرح صراط توسط مدیریت دارالقرآن این معاونت در مرکز امام محمد باقر «علیه السلام» برگزار گردید. در ادامه کتاب صراط «در دو مقطع سنی» جهت استفاده هر چه بهتر و رساندن محتوای غنی به حلقات در اختیار مربیان قرآنی قرار گرفت.