دارالقرآن

افتتاحیه حلقات صالحین قرآنی ویژه طرح صراط در پایگاه بسیج امام سجاد «علیه السلام»  – کماشهر – ناحیه مقاومت بسیج امام هادی «علیه السلام» برگزار گردید.