دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه

 

با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ شرکت نمودند.

 

مجموع شرکت کنندگان محترم در مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ ۳۰۰ نفر می باشند.

 

 

برندگان به قید قرعه در سوم،چهارم و پنجم‌ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:

 

۱.علی اسدپور‌ اصل‌

۲.محمد‌ حسن‌ سلمانی‌

۳.سهیل‌ مقدسی

۴. مهیار‌ امراه‌ زاده

۵.مرتضی‌ حضرتی‌

۶.سید‌ محمد‌ سیدصادقی‌

۷. امیرحسین‌ یکه‌ دهقان‌

۸.علیرضا‌ عاشری‌

۹.نادیا‌ عابدینی‌

۱۰.علیرضا‌ براری‌

۱۱.نازنین‌ زهرا‌ مسلمی‌

۱۲.محمدحسین‌ کلانتری‌

۱۳.ابوالفضل‌ ابراهیمی‌

۱۴.مهدی‌ امیری‌

۱۵.فاطمه‌ سلمانی‌

 

“روز‌ ششم‌ فروردین‌ به‌ قید‌ قرعه‌ به ۵ نفر دیگر جایزه‌ اهدا می گردد”