دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه نقاشی شرکت نمودند.

مجموع شرکت کنندگان محترم در مسابقه نقاشی ویژه کودکان در پنج روز اول پویش 250 نفر می باشند.

و برندگان به قید قرعه در سوم،چهارم و پنجم‌ فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:

۱. زهرا‌ علی پور

۲. آوا دستوز

۳. زینب‌ حسن‌ پور‌

۴. صدرا‌ آریافر‌

۵. امیر محمد باقری‌

۶. بهار‌ آتش‌ کار

۷. علی‌ اکبر هیبتی

۸. ماریا‌ تقوا

۹. نورا‌ قادری‌

۱۰. نازنین‌ زهرا

۱۱. علی‌ نصرالله‌زاده

۱۲. کوثر قربی

۱۳. سیدمحمدحسین‌ نوری

۱۴. زینب‌ یزدانی

۱۵. بهار‌ اسلام‌ دوست

 

“روز‌ ششم‌ فروردین‌ به‌ قید‌ قرعه‌ به ۵ نفر دیگر جایزه‌ اهدا می گردد”