اخبار صالحین استان

سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز پنجشنبه هفتم فروردین ماه   🌹منبع تفسیر نمونه🌹   (مهلت ارسال جواب: روز پنجشنبه هفتم فروردین‌ماه تا ساعت 22 جواب های صحیح را به...

ادامه مطلب ...
اعلام لیست برندگان مسابقه نقاشی ویژه کودکان روز چهارشنبه ششم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

اعلام لیست برندگان مسابقه نقاشی ویژه کودکان روز چهارشنبه ششم فروردین ماه

  #پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه عزیزانی که در مسابقه نقاشی شرکت نمودند.   برندگان به قید قرعه در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:   ۱. جناب آقای محمد‌ احسان‌ منفرد ۲. جناب آقای...

ادامه مطلب ...
اعلام لیست برندگان مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ روز چهارشنبه ششم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

اعلام لیست برندگان مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ روز چهارشنبه ششم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ شرکت نمودند.     برندگان به قید قرعه در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه به شرح ذیل می باشد:   1- جناب آقای...

ادامه مطلب ...
لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه مفاهیم قرآن کریم سوره مبارکه فرقان در روز چهارشنبه ششم فروردین ماه شرکت نمودند. مجموع شرکت کنندگان محترم امروز در مسابقات مفاهیم قرآن کریم  1706 نفر...

ادامه مطلب ...
سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز چهارشنبه ششم فروردین ماه

سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز چهارشنبه ششم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز چهارشنبه ششم فروردین ماه   🌹منبع تفسیر نمونه🌹   (مهلت ارسال جواب: روز چهارشنبه ششم فروردین‌ماه تا ساعت 22 جواب های صحیح را به...

ادامه مطلب ...
اعلام لیست برندگان مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

اعلام لیست برندگان مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ شرکت نمودند.   مجموع شرکت کنندگان محترم در مسابقه قرآن‌ بخوانیم‌ ویژه نوجوانان‌ ۳۰۰ نفر می...

ادامه مطلب ...
لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز سه شنبه پنجم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز سه شنبه پنجم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه مفاهیم قرآن کریم سوره مبارکه فرقان در روز سه شنبه پنجم فروردین ماه شرکت نمودند. مجموع شرکت کنندگان محترم  امروز در مسابقات مفاهیم قرآن کریم  1947 نفر...

ادامه مطلب ...
اعلام لیست برندگان مسابقه نقاشی دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

اعلام لیست برندگان مسابقه نقاشی

با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه نقاشی شرکت نمودند. مجموع شرکت کنندگان محترم در مسابقه نقاشی ویژه کودکان در پنج روز اول پویش 250 نفر می باشند. و برندگان به قید قرعه در سوم،چهارم و پنجم‌ فروردین ماه به شرح ذیل می...

ادامه مطلب ...
سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز سه شنبه پنجم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز سه شنبه پنجم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   سوالات مسابقه مفاهیم سوره مبارکه فرقان روز سه شنبه پنجم فروردین ماه   🌹منبع تفسیر نمونه🌹   (مهلت ارسال جواب: روز سه شنبه فروردین‌ماه تا ساعت 22 جواب های صحیح را به صورت یک‌...

ادامه مطلب ...
لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه دارالقرآن معاونت تعلیم و تربیت بسیجیان

لیست نفرات برتر مسابقه مفاهیم در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه

#پویش_قرآنی_بهترین_پناه   با تشکر از همه بزرگوارانی که در مسابقه مفاهیم قرآن کریم سوره مبارکه فرقان در روز دوشنبه چهارم فروردین ماه شرکت نمودند. مجموع شرکت کنندگان محترم  امروز در مسابقات مفاهیم قرآن کریم  1509 نفر...

ادامه مطلب ...